Tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) năm 2023

Dec 22, 2023
Tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) năm 2023

Sáng 20-12, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì hội nghị đối thoại doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) năm 2023. 

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp Đài Loan nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến nguồn lao động, chuyên gia... cung ứng cho doanh nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện các sở, ngành liên quan trả lời cụ thể, rõ ràng, thấu đáo theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành đã chỉ đạo ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Dành cho biết, trong thời gian tới Bình Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Bình Dương tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Bình Dương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư; cùng với đó quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh. 

Nguồn: Báo Bình Dương

Tags: