Khai trương văn phòng đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc

Oct 04, 2023
Khai trương văn phòng đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc

Sau thời gian cân nhắc, khách hàng là doanh nghiệp Hàn Quốc, đã lựa chọn văn phòng hoàn hiện cơ bản tại Parkview Tower. Với diện tích hơn 40 m2, đây sẽ là nơi đặt văn phòng đại diện cho doanh nghiệp với 10-12 nhân sự làm việc.

Chúc Quý Khách hàng khai trương hồng phát!

 

Tags: