Bình Dương chủ động với thuế tối thiểu toàn cầu

Jun 26, 2023
Bình Dương chủ động với thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Viện Quản trị Chính sách, Bình Dương là địa phương đầu tiên phối hợp Viện Quản trị Chính sách khảo sát đồng bộ doanh nghiệp FDI trên địa bàn để phát triển chiến lược thu hút FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu sắp áp dụng.

Kết quả của khảo sát sẽ được gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thuế suất tối thiểu toàn cầu do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm chủ tịch để góp phần giúp Chính phủ và Quốc hội có những quyết sách chủ động trong quá trình xây dựng luật.

Bình Dương chủ động phát triển chiến lược thu hút FDI trong bối cảnh thuế suất tối thiểu toàn cầu sắp áp dụng

Chính sách về thuế tối thiểu toàn cầu được yêu cầu áp dụng ngay từ ngày 1-1-2024. Mức thuế suất doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% đang có xu hướng xáo trộn chiến lược về địa điểm đầu tư và cách thức hoạt động của các công ty đa quốc gia và chiến lược thu hút FDI của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mức thuế suất tối thiểu toàn cầu đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và chính sách thu hút đầu tư nói riêng, cần thích ứng nhanh chóng, kịp thời, chủ động xây dựng chủ trương chiến lược mới.

Bình Dương đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư 2023 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp liên kết và tham gia vào hệ sinh thái chuyên gia – doanh nhân – truyền thông trong Chiến lược phát triển Việt Nam để cùng chia sẻ thông tin, tăng cường góp ý chính sách, đồng hành liên kết cơ sở dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Nguồn: Parkview Tower sưu tầm

Tags: